PL EN DE

MARE SPA

Program lojalnościowy

 

Program lojalnościowy Mare SPA

 

REGULAMIN
„PROGRAM LOJALNOŚCIOWY MARE SPA”

1. "PROGRAM LOJALNOŚCIOWY MARE SPA" jest organizowany przez P.P.U.H. Karelma Sp. z o.o.


2. Karta programu lojalnościowego jest kartą imienną, która służy jako dowód uczestnictwa w programie.

 

3. W ramach programu uczestnik gromadzi punkty za każdy zakup towarów i usług w Mare Spa, następnie może je wymienić na produkty kosmetyczne lub usługi na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.


4. Punkty i prawa związane z programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy uczestnikami programu.


5. Do programu przystąpić może osoba pełnoletnia.


6. Aby przystąpić do programu należy w sposób czytelny, kompletny i zgodny z prawdą wypełnić formularz dostępny w Mare Spa. Z chwilą wypełnienia podpisanego formularza, osoba zainteresowana członkostwem w programie otrzymuje kartę i tym samym, staje się uczestnikiem.


7. Karta umożliwia uczestnikowi wymianę zgromadzonych punktów, w zależności od uzyskanego przez uczestnika określonego poziomu, na kosmetyk lub usługę wg zasad opisanych poniżej.


8. Punkty zbierane na karcie przez uczestnika są ważne przez okres 12 miesięcy - licząc od dnia założenia karty lub osiągnięcia kolejnych poziomów. Po upływie powyższego terminu, niewymienione dotychczas punkty stracą swoją ważność i zostaną anulowane.


9. Pieczątki/punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu. Za 100 PLN wydane na zakupy przysługuje jedna pieczątka. Każda pieczątka odpowiada jednemu punktowi.


10. Pieczątki są nabijane na kartę podczas zakupów i wyłącznie po okazaniu karty konsultantowi w Mare Spa.


11. Uczestnikowi przysługuje prawo wymiany zebranych pieczątek na następujące prezenty:
Poziom I (20 pieczątek) – 1 produkt o cenie katalogowej do 100 PLN *,
Poziom II (40 pieczątek) – 1 produkt o cenie katalogowej do 200 PLN **,
Poziom III (60 pieczątek) – 1 produkt o cenie katalogowej do 300 PL ***.


12. Mare Spa może zablokować konto uczestnika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu, podał nieprawdziwe dane osobowe lub w ciągu 24 miesięcy nie skorzystał z usług Mare Spa.


13. Mare Spa zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zakończenia lub zmiany programu w każdej chwili.

* Poziom I - nie dotyczy produktów i usług promocyjnych. Jeśli cena produktu przekracza 100 PLN można dopłacić różnicę. Jeśli cena wybranego produktu jest niższa od 100 PLN, różnica nie jest zwracana.
** Poziom II -  nie dotyczy produktów i usług promocyjnych. Jeśli cena produktu przekracza 200 PLN można dopłacić różnicę. Jeśli cena wybranego produktu jest niższa od 200 PLN, różnica nie jest zwracana.
*** Poziom III - nie dotyczy produktów i usług promocyjnych. Jeśli cena produktu przekracza 300 PLN można dopłacić różnicę. Jeśli cena wybranego produktu jest niższa od 300 PLN, różnica nie jest zwracana.

Dzięki projektowi
Szkolenia FAIR PLAY, którego staliśmy się częścią, możemy zaoferować organizację kompleksowego szkolenia z możliwością nawet 100% finansowania ze środków zewnętrznych!

ZOBACZ WIĘCEJ

Polityka Cookies

Ta strona używa plików Cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze

Dowiedz się więcej

Akceptujesz?

Tak